Overblik over brugergrænsefladen

Hjemmesiden ligger online på http://kbh-vejviser.dk/view.php er vist på figuren herover. Den består af to dele: Området til venstre er billedvisningen og området til højre er tekstredigering. Størrelsen af billedvisningen og tekstredigeringen, kan justeres ved at trække i bjælken mellem de to områder.

Billedvisningsområdet viser den indskannede side. Øverst i denne kan man vælge zoom: `100%' viser billedet uden skalering, `bredde' og `højde' tilpasser visningen så billedbredden/højden netop kan være inden for vinduet, og tallene repræsenterer forskellige forstørrelser, hvor `1' er mindst og `9' er størst.

Tekstredigeringsområdet gør det muligt at lave korrektur på computerens forsøg på at genkende teksten. Derudover inderholder dette område også knapper til navigation i bøgerne.

Bladring mellem siderne foregår med tryk på `Forrige side' og `Næste side', og det er muligt at hoppe til et sidenummer ved indtastning af dette efterfulgt af tryk på Enter.

Knapperne `Forrige årgang' og `Næste årgang' gør det muligt at bladre mellem de indskannede årgange. Årgangene ligge cyklisk, e.g. `Næste årgang' efter den sidste indskannede årgang er den første, og omvendt. Udover de indskannede årgange ligger også denne vejledning, som en særlig årgang kaldet indledning.

Teksten i tekstfeltet kan redigeres direkte, og gemmes ved tryk på knappen `Gem ændringer'. Der bliver automatisk lavet backup af tidligere udgaver af teksten, og man kan bladre tilbage til disse ved tryk på `Forrige udgave af denne side'.

En oversigt over ændringer der er blevet lavet i vejviserne kan ses ved tryk på linket `Ændringer'. Linket `Oversigt' viser et overblik over siderne i den pågældende vejviser. `Søg' knappen og tekstfeltet bruges til fuldtekstsøgning i samtlige årgange.

Korrekturlæsning

Korrekturlæsning foregår direkte ved at opdatere tekstredigeringsområdet så det matcher billedvisningsområdet.

Siderne i slutningen af onlineudgaven af dette dokument (Vejviser indledning) kan bruges som en fælles notesblok til at koordinere indsatsen.

Det er muligt at fortryde ændringer ved at vende tilbage til en tidligere udgave af siden og gemme denne, e.g.: tryk på knappen `Forrige udgave af denne side', og tryk derefter på `Gem ændringer'. Denne metode kan også bruges hvis andre har lavet ændringer der ikke stemmer overens med teksten på billedvisningen, og oversigten over ændringer bør jævnligt gennemses.

Om hjemmesiden og digitaliseringsprojektet

Denne korrekturbrugerflade blev lavet som et proof-of-concept, og det er meningen at data og korrekturlæsning på længere sigt skal integreres med absalon.nu

Projektet med digitalisering af Kiøbenhavns Vejviser/Kraks Vejviser er gennemført med støtte fra Biblioteksstyrelsens Udviklingspulje for Folke- og Skolebiblioteker, Kraks Fond og Københavns Hovedbibliotek.